Bij Prefix  voegen we waarde toe …….. zelfs aan waardedocumenten. Documenten hebben in het dagelijkse leven een waarde. Bankbiljetten hebben daarom echtheidskenmerken – die drukken we (nog) niet.

 

Maar diploma’s hebben  bijvoorbeeld ook echtheidskenmerken – en die verzorgen we graag.

Daarmee wordt de echtheid van het document gegarandeerd – er kan daarom door ons allemaal in het dagelijks leven
één en de juiste waarde worden toegekend aan het document.

Het papier kan voorzien worden met speciale papiervezels die de echtheid waarborgen. Met speciale druktechniek-en wordt de echtheid van het document verder versterkt. Vervalsingen worden daarmee direct herkend.

 

Dat kan bijvoorbeeld  zijn voor diploma’s. Als een diploma wordt ingescand om bewerkt te worden, dan is dat zichtbaar. Kijk maar eens naar dit voorbeeld. In de kopie staat dat het ongeldig is.

 

Veiligheidsdrukwerk ongeldig

Zo zijn er allerlei zichtbare en  onzichtbare kenmerken in documenten te verwerken waardoor elk document zijn waarde behoudt en de drager van het document als vertrouwd mag worden gekenmerkt.