Zelf een een Artikel of Product aan de webshop toevoegen.

Je webshop is ingericht en klaar. Nu wil je zelf natuurlijk een product toevoegen aan je webshop.

In deze training zie je zelf hoe makkelijk dat is. En je weet: altijd eerst een backup maken van jouw website voordat je wijzigingen doorvoert.