Natuurlijk wilt u met uw bedrijf zichtbaar en vindbaar zijn op internet. U wilt de mogelijkheden van social media benutten en profiteren van de kansen die social marketing automation biedt. Waar moet men beginnen als klein of middelgroot bedrijf met een online strategie die effectief maar ook betaalbaar en realistisch is?

PrefixMedia is het aanspreekpunt voor al uw vragen over online communicatie. Met een netwerk van professionele en enthousiaste specialisten staan wij  klaar om na een goed gesprek aan de slag te gaan om een plan te maken of om te zeggen: “nee, doe maar even niet – dat past niet bij uw bedrijf of product.”

Social media zijn online platforms als  (zoals Facebook, LinkedIn etc) waarop gebruikers zonder tussenkomst van anderen zelf de content kunnen plaatsen (berichten, reacties, foto of video en audio).

Social Media marketing wordt ingezet met als doel marketing (communicatie) doelstellingen te realiseren. Het is een interactieve vorm van marketing gericht op het aangaan van een gesprek met de klant en hierdoor meer doelen dan alleen verkoop na te streven.  We denken dan aan merkentrouw,  klanttevredenheid en het creëren van een merkvoorkeur.

Social Media Marketing is  een populaire marketing techniek.  Bedrijven moeten zich realiseren dat Social Media Marketing een middel is en geen doel.  Alleen als het binnen de totale marketing communicatie past en een legitiem doel nastreeft zoals creëren van merkbinding moet een bedrijf er mee aan de gang. Er moet nagedacht zijn over de boodschap.

Social Media Marketing kan leiden tot hogere loyaliteit, klanttevredenheid, merkvoorkeur en uiteindelijk financiële doelstellingen realiseren. Echter is het een middel en geen doel. Het moet dus alleen ingezet worden als het bedrijf en de markt hiervoor geschikt zijn. Daarnaast moet ook voldaan worden aan een aantal factoren alvorens de communicatie succesvol is.