De combinatie van een nieuwe huisstijl en een nieuwe wettelijke eisen vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vroeg voor Kramer ook een nieuwe dienstenwijzer. De oude dienstenwijzer moest worden opgefrist, voorzien van het nieuwe logo en een nieuwe inhoud die vertelde wat Kramer aan haar klanten wilde vertellen en wettelijk verplicht was.

Omdat Kramer een groot belang stelt in een persoonlijke benadering, werd ervoor gekozen ook een vel te ontwerpen waarop de medewerkers werden voorgesteld. Dit overzicht van alle medewerkers wordt los uitgegeven omdat er wijzigingen kunnen zijn.

Omdat mensen minder snel hele lappen tekst lezen, is er voor bondigheid gekozen en het ondersteunend gebruik van icoontjes.

PrefixMedia heeft zowel de vormgeving, tekst als de aanpak van het beeldmateriaal verzorgd. Natuurlijk wel met respect voor het wettelijk kader waarbinnen deze financieel dienstverlener opereert.