Kerken, parochies, gemeenten hebben het moeilijk – de bezoekersaantallen lopen terug, kerkgebouwen krijgen een andere bestemming. De kerk ligt Prefix aan het hart. Wij komen daar in en in betrokken mensen tegen. Die het verschil willen uitmaken.

Daarom is die kerk waardevol, en heeft een rol te vullen in de samenleving. Uit een onderzoek naar armoede in Nederland in 2013 bleek dat de gezamenlijke kerken onder meer goed zijn voor 30 miljoen euro besteed aan concrete hulpvragen en voor 53 miljoen euro aan onbetaalde inzet van vrijwilligers op allerlei gebied. Dit is mogelijk als en omdat het met de lokale kerken goed gaat en dat kost geld.

Prefix is er van overtuigd dat goede doelen ‘ongewoon’ aan marketing moeten gaan doen. DE roept al jaren dat zij Koffie lekkere koffie schenken. Dat weten we nou toch wel? Nee, herhaling is de toverkracht van de reclame.

Prefix zet zich in om de ambitie van uw kerk vorm te geven waardoor er een levendige en waardevollere boodschap kan worden overgebracht.

In deze tijd met de voortdurende versnippering van aandacht is vandaag de dag meer nodig dan bevlogenheid en betrokkenheid.

Maar fondsenwerving en marketing zijn niet gelijk. Het verschil tussen marketing en verkoop/fondsenwerving is dat de fondsenwerving vooral met zendergeorienteerde technieken de transactie wil laten plaatsvinden, terwijl marketing ook gaat over alles wat daaraan vooraf gaat en daarna komt. Wij zoeken namelijk herhaling van de transactie.

De marketing van idealen moet harder werken. Immers, bij marketing van idealen gaat het om het maximaal verbinden van binnen en buiten. Er wordt niets verkocht maar wel neergezet.

Binnen is het gedachtegoed, de overtuiging en buiten zijn de mensen die hiervoor warm kunnen lopen. Of u nu een kerk, ouderenbond, kinderboerderij bent, dit snijvlak van binnen en buiten betreft uw merk. Hoe betekenisvoller en sympathieker het merk, hoe sterker de positie en wervingskracht van de organisatie. De behoeften van de doelgroep en de merkessentie worden centraal gesteld.

Goede doelen moeten gehoord worden: er is een kakofonie van aandachttrekkende impulsen in het dagelijks leven. En hoe laat jij je merk zien?

Wat er gedaan moet worden is:
een inventarisatie opmaken van de huidige en toekomstige doelgroepen,
wat beweegt hen,
wat zijn hun behoeften/wensen/eisen?
hoe kun je die matchen met ons ideaal, met onze passie?

Samenvattend: waar bent u trots op? Wie wilt u zijn als organisatie? Kijken van buiten naar binnen en van binnen met buiten verbinden. Dichtbij en praktisch – zodat het allen aanspreekt.

Het resultaat van deze inventarisatie moet zijn dat de doelgroep centraal staat in plaats van zendergericht zijn.

Daarbij zijn ook de mensen die het moeten gaan doen heel belangrijk. Meestal zijn zij zelfs onderdeel van de doelgroep. En meestal zijn het vrijwilligers.

Vrijwilligers vragen van hun parochie een moderne communicatie, kennis over succesvolle manieren van fondsenwerving en het beter uitdragen van de maatschappelijke waarde van de kerk en naar het bereiken van nieuwe groepen mensen.

Prefix heeft daar kennis van:

  • wervende brieftekst schrijven,
  • acceptgiro’s drukken met brief,
  • machtigingskaarten en retourenveloppen
  • eenmalige en periodieke giften (hoe vraag je dat, hoe zit dat belastingtechnisch in elkaar),
  • herhaalacties,
  • donateursdifferentiatie over langere termijn,
  • beoordelen en verbeteren huidige en nieuwe communicatiekanalen,
  • meer jarenprognoses maken
  • evalueren van de actie

Ook het opmaken en produceren van een eigen Kerkbalansfolder is absoluut mogelijk.

Laat u informeren – ga met ons het gesprek aan om straks een goed en doeltreffend gesprek met uw parochianen te voeren. Met ons, door ons, met u, voor u!